Om oss

Experter på säkerhet

Vi har sedan start varit ett team av byggnadstekniska experter som för närvarande är involverade i många olika byggprojekt i Storstockholm. Vi har olika roller i dessa projekt men vårt huvudsakliga fokus är alltid på säkerhetsfrågor. 

En viktig aspekt av vårt arbete är att säkerställa att skyddsrum uppfyller de höga krav som finns och behövs i Sverige. För att kunna göra det på ett bra sätt har vi sett till att alla våra besiktningsmän är certifierade av MSB. Du känna dig trygg i mötet med oss eftersom vi har både den nödvändiga utbildningen och erfarenheten som behövs för att kunna utföra inspektionen på rätt sätt. 

Det är viktigt med kundrelationer och vi försöker ge ett vänligt, tydligt och professionellt bemötande i alla situationer. Vi vill att våra kunder får den bästa möjliga upplevelsen av att samarbetar med oss oavsett projektets omfattning eller komplexitet.

Kontakta oss och boka en skyddsrumsbesiktning!

Besiktiga skyddsrummet

På vårt företag är vi måna om säkerhet och trygghet. Att ha ett iordningställt och fungerande skyddsrum ger de som vistas i eller nära fastigheten lugn och ro. När det känns oroligt i världen kan ett funktionellt skyddsrum ge en viss respit.

Det är också en lagstadgad skyldighet för fastighetsägare och styrelser för bostadsrättsföreningar att se till att de skyddsrum som de har i sina ägor är användningsbara

Genom att anlita oss så får man en bra överblick på skyddsrummets tillstånd och kan vidta de åtgärder som behövs.

Skyddsrumsbesiktning

Certifierade besiktningsmän